Intro

Welkom op MFC Ritmica Cappenberg!

 

In ons MultiFunctioneel Centrum werken we met kinderen tussen 5 en 14 jaar met een motorische problematiek, een lichtverstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. We bieden zorg op verschillende manieren, zowel voor het kind met een beperking, als voor zijn gezin en ruimer netwerk. Bovendien ondersteunen we organisaties en scholen, die vragen hebben over kinderen met een beperking. Neem snel een kijkje!

 

We organiseren dit aanbod:

  • binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (VAPH - RTH). Alle kinderen met een (vermoeden van) beperking kunnen in aanmerking komen. Er is geen speciaal ‘ticket’ nodig. Deze zorg is beperkt in intensiteit en frequentie.
  • binnen Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (VAPH - NRTH). Een vastgestelde handicap en een toewijzing van Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) is nodig. Deze zorg is intensiever en meer frequent.