Introductie - Cappenberg BuLo

Introductie

In Ritmica Cappenberg zijn kinderen van 6 tot 14 jaar met een motorische beperking en leerstoornissen welkom.

We beschikken over de omkadering van een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLO) in hechte samenwerking met een Multifunctioneel Centrum (MFC). Hier kunnen we de kinderen een flexibele aanpak bieden en hen individueel begeleiden. Onze specialisten volgen de evolutie in de zorgwereld nauwgezet op om steeds mee te zijn met nieuwe trends en wetenschappelijke ontwikkelingen. Dit geeft ons het vertrouwen dat we ook jouw kind de beste zorg op maat kunnen aanreiken.

De kinderen krijgen les in verschillende leefgroepen volgens leeftijd, leerniveau en sociaal emotioneel functioneren. Het aantal kinderen per groep varieert van 5 tot 13. Binnen deze groepen trachten we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele zorgvraag van elk kind. De lokalen zijn uitnodigend en warm ingericht zodat de kinderen zich er snel thuis voelen. Bovendien bevatten ze alle voorzieningen die nodig zijn.

 

Praktische informatie

Hier vind je praktische informatie over de vervoersmogelijkheden, de maaltijden, de openingsuren en meer.

Vervoer

Ritmica organiseert vanuit Cappenberg gratis busvervoer van en naar huis voor kinderen uit de regio. Wij vragen aan alle ouders in geval van ziekte of afwezigheid van je kind, dit telefonisch mee te delen aan het secretariaat van Ritmica op het nummer 03/460.11.50 of via mail: info@ritmica.be.

Ook als je kind met een andere ouder mag meegaan of bij een ander kind mag gaan spelen, dien je dit te melden aan het secretariaat van de school. De secretariaatsmedewerker brengt de boodschap over aan alle betrokken personen zoals directie, leerkracht, opvoeders, sociale dienst, …. zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

De ouders van wie de kinderen met het busvervoer naar en van school rijden, vragen we - in geval van ziekte - ’s morgens contact op te nemen met de busbegeleiding. Onnodige verplaatsingen kunnen we hiermee vermijden. Belangrijk: de ouders dienen dit eveneens zelf te melden aan de school!

Alle wijzigingen i.v.m. het busvervoer dien je steeds telefonisch of per mail aan het secretariaat mee te delen via het nummer 03/460.11.50 of via mail: busvervoer@ritmica.be. Buswijzigingen voor de lopende dag kan je tot 12 uur doorgeven. Hierna zijn in functie van een vlotte organisatie geen wijzigingen meer toegestaan.

 

 

 

Maaltijden

Kinderen met een MFC-ticket

Elke middag genieten de kinderen van een gezonde warme maaltijd. Een vaste opvoeder of therapeut begeleidt hen. Tafelmanieren, een positieve houding, respect voor voedsel en gezellig samen eten staan centraal.

In de voor- en namiddag voorzien we gezonde en lekkere tussendoortjes.

Tijdens uitstappen zorgt ons keukenteam voor een picknick.

Indien aangepaste voeding vereist is, kookt het keukenteam een individuele maaltijd.

Kinderen zonder een MFC-ticket

De kinderen zonder een MFC-ticket brengen zelf hun maaltijd mee. Voorzie een brooddoos van naam. Als tussendoortje is een gezonde koek of een stuk fruit ideaal.

 

Openingsuren

De kinderen zijn elke werkdag welkom tussen 8 en 18 uur. De schooldag loopt van 8u50 tot 15u35. Woensdag kunnen de kinderen vanaf 12u25 naar huis.

8u tot 8u30 = voorbewaking

8u50 tot 15u35 = Ritmicadag: les- en therapiemomenten

15u35 tot 17u = nabewaking

17u tot 18u = nabewaking op het MFC

 

Vakantiewerking

Tijdens de schoolvakanties organiseert het MFC een vakantiewerking. Schrijf je kind hiervoor tijdig in. De opvoeders begeleiden dagelijks tussen 8 en 18 uur een waaier aan activiteiten. Het paramedisch team zorgt voor de continuïteit van de therapieën. Ritmica voorziet vervoer en maaltijden.

Het MFC sluit gedurende één week van de kerstvakantie, één week van de paasvakantie en twee weken van de zomervakantie. De ouders krijgen jaarlijks een vakantiekalender mee en alle nodige informatie.

 

Persoonlijke bijdrage

Het Vlaams Agentschap voor Personen vraagt ons de ouders een vaste bijdrage op te leggen per dag dat hun kind aanwezig is. Momenteel is dit 5,25 euro. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De dagprijs omvat maaltijden, begeleiding en therapieën. Bovenop de dagprijs is er een bijdrage voor het zwemmen, bosklassen, uitstappen, enz.

De school houdt zich aan de maximumfactuur van 85 euro per schooljaar, opgelegd door het ministerie van onderwijs.

Schoolwerkplan

Infobrochure