Ondersteuningscentrum

Binnen het ondersteuningscentrum wordt bekeken dat wij de leerling/leerkracht/team iets te bieden hebben en wie het meest geschikt is voor de ondersteuning.

Geïntegreerd Onderwijs (GON)

Onze GON-begeleiders ondersteunen kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs. De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

Teamondersteuning voor leerkrachten

Een aantal uren hulp voor de leerling zelf

Aanmaak van specifiek lesmateriaal

Ondersteuning aan de ouders

 

Begeleiding Inclusief Onderwijs (Ion)

Leerlingen met een verstandelijke beperking kunnen door begeleiding inclusief onderwijs (ion) les volgen in een gewone school. Ion-begeleiding gebeurt in samenwerking met een school voor buitengewoon onderwijs.

 

Waarborgregeling

In het M-decreet is een ‘waarborgregeling’ opgenomen. Die laat toe om personeel Ritmica Bulo in te zetten voor ondersteuning in het gewoon onderwijs of voor bijkomende expertise in nieuwe types van buitengewoon onderwijs.

Op die manier kan je als leerkracht in het gewoon onderwijs een beroep doen op de expertise van leraren en paramedisch personeel van Ritmica Bulo. Zo kan je leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter ondersteunen.

In het buitengewoon onderwijs komt er ondersteuning voor scholen bij de verdieping van het aanbod voor jongeren met autismespectrumstoornissen, bij de programmatie van type 9 en bij de uitbouw van het nieuwe type basisaanbod.

 

 

 

 

Login