Ondersteuningscentrum

Binnen het ondersteuningscentrum bekijken we welke zorgen nodig zijn en wie het meest geschikt is voor de ondersteuning.

Geïntegreerd Onderwijs (GON)

Onze GON-begeleiders ondersteunen kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs. De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

  • Teamondersteuning voor leerkrachten
  • Een aantal uren hulp voor de leerling zelf
  • Aanmaak van specifiek lesmateriaal
  • Ondersteuning aan de ouders


 

Begeleiding Inclusief Onderwijs (ION)

Leerlingen met een verstandelijke beperking kunnen door begeleiding inclusief onderwijs les volgen in een gewone school. ION-begeleiding gebeurt in samenwerking met een school voor buitengewoon onderwijs.

Waarborgregeling

In het M-decreet is een ‘waarborgregeling’ opgenomen. Die laat toe om personeel Ritmica Bulo in te zetten voor ondersteuning in het gewoon onderwijs of voor bijkomende expertise in nieuwe types van buitengewoon onderwijs.

Op die manier kan je als leerkracht in het gewoon onderwijs een beroep doen op de expertise van leraren en paramedisch personeel van Ritmica Bulo. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen hierdoor betere zorg.

In het buitengewoon onderwijs komt er ondersteuning voor scholen bij de verdieping van het aanbod voor jongeren met autismespectrumstoornissen, bij de programmatie van type 9 en bij de uitbouw van het nieuwe type basisaanbod.