Steun Ritmica

Bij Ritmica zijn we altijd op zoek naar steun. Dit kan onder verschillende vormen : voor de groep of per vestiging, algemeen of per project, met fondsen, tijd of expertise. Indien u zich als vrijwilliger wil opgeven, klik dan hierboven op ‘werken bij Ritmica’.

Fiscaal aftrekbare giften

U kan Ritmica steunen door geld te storten op het rekeningnummer:

Voor de werking rond kinderen en jongeren:
BE74 4098 5043 4107
of
Voor de volwassenenwerking:
BE70 4098 5233 7125
Voor giften vanaf 40 Euro ontvangt u een fiscaal attest.Een doorlopende opdracht is eveneens mogelijk. Hierbij wordt maandelijks een vast bedrag automatisch op de rekening van Ritmica gestort. Dit bedrag bepaalt u zelf, we stellen bedragen vanaf 5 à 10 euro per maand voor. Op het einde van het kalenderjaar kan u ook hiervoor een fiscaal attest aanvragen.
Steunacties
Met uw vereniging of service-club zelf een activiteit ten bate van Ritmica organiseren? Denk maar aan een fuif, een feest, een eetfestijn, een gesponsorde fiets- of wandeltocht, een ontbijt aan huis, een truckertocht, een veiling. Laat uw fantasie werken en bespreek de beoogde activiteit en aanpak met een verantwoordelijke van Ritmica. Contacteer ons b.v. via info@ritmica.be. De opbrengst zal zeker goed besteed worden!
Duo-legaat
Het is mogelijk om bij overlijden heel wat successierechten te vermijden door in uw testament, naast uw wettelijke erfgenamen (of eerste legataris) een tweede legataris (een erkende vzw zoals Ritmica) op te nemen. Omdat Ritmica veel minder successierechten moet betalen dan b.v. erfgenamen in de tweede graad, kan gebruik gemaakt worden van de techniek van duo-legaat. Op die manier schenkt u een deel van uw vermogen aan een goed doel en varen uw erfgenamen er ook wel bij: zij besparen heel wat op het vlak van successierechten omdat die door de vzw aan een lager tarief betaald worden. Daarnaast kan een schenking bij leven natuurlijk ook.
Voor meer informatie kan u terecht bij uw notaris of uw bankfiliaal. Een verantwoordelijke van Ritmica bezorgt u graag verdere uitleg over onze werking en goede doelen en verstrekt u de benodigde administratieve gegevens op simpele aanvraag. Contacteer ons b.v. via info@ritmica.be.
Bedrijven kunnen ons steunen
Wij willen ons bestaande netwerk van bedrijven, organisaties en personen graag uitbreiden. Alle steun is immers meer dan welkom. Op deze manier willen wij een kwaliteitsvolle begeleiding kunnen blijven garanderen aan de ons toevertrouwde kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

  • Bedrijven kunnen via sponsoring, sociale fondsen, knowhow of materiële inbreng hun maatschappelijke bedrijfsuitstraling in de verf zetten, ten voordele van Ritmica.
  • Medewerkers in bedrijven kunnen Ritmica steunen door hun kennis of deskundigheid, maar ook gewoon door hun helpende hand.

Bespreek uw ideeën met een verantwoordelijke van Ritmica. Contacteer ons b.v. via info@ritmica.be.

Farewell to the union the southern states seceded fearing that hyperlink the republican party would threaten their rights to own slaves

ADM-201 200-355 C_TFIN52_66 By using Qualification 70-243 1Z0-144 is the leader in IT 200-355 certification learning solutions, SY0-401 with a long tradition of delivering proven learning 200-355 tools and educational training materials C_TFIN52_66 that have helped certification 1Z0-051 ADM-201 OG0-091 exam dumps candidates 200-355 succeed. Learn from C_TFIN52_66 world-renowned 1Z0-144 ADM-201 authors such as David Prowse, 220-802 Wendell SY0-401 Odom, Kevin 70-243 Wallace, Brien Posey, Sander van Vugt, and Thomas Erl and a suite C_TFIN52_66 of products and treatments that address the learning, preparation, OG0-091 and practice needs of a 200-355 new generation of SY0-401 qualification campaigner. Pearson IT 70-243 EX300 Qualification is 220-802 your source OG0-091 for the highest-quality learning types. OG0-091

ADM-201 By 1Z0-051 1Z0-051 1Z0-051 using 220-802 Qualification is the leader in IT certification C_TFIN52_66 learning solutions, with 200-355 1Z0-144 SY0-401 a 220-802 long 70-243 tradition 1Z0-144 of EX300 delivering EX300 70-243 proven 1Z0-051 EX300 1Z0-051 learning tools and 70-243 educational ADM-201 ADM-201 training materials C_TFIN52_66 that have helped certification 1Z0-144 quiz vce candidates succeed. EX300 OG0-091 Learn from world-renowned authors 220-802 1Z0-144 such as David Prowse, Wendell Odom, Kevin Wallace, EX300 Brien Posey, 220-802 Sander van Vugt, and Jones Erl and a suite of items and solutions that address the learning, OG0-091 preparation, and practice needs of a new generation of certification applicant. Pearson IT Certification is your source SY0-401 for SY0-401 the highest-quality learning products.